Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych
osobowych jest
Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker
Adres:
ul. Krzywa 4, 64-920 Piła
Kontakt:
tel. 067 349 12 19
e-mail: bok@lalill.pl
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 7641901545, REGON: 300782810


Administrator zarejestrował w ewidencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(dalej GIODO) zbiór danych o nazwie "Rejestr klientów sklepu lalill".
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Dane osobowe
Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu
nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i
zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w
REGULAMINIE.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na
jaki Konsument wyraził zgodę. W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji
zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
Konsumencie - prosimy abyś pamiętał , że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania
wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane
osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz
wyższy.
Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych użytkownika:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;
w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury;
adres e-mail Użytkownika;
numer telefonu kontaktowego;
aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego nawiązano połączenie.
Jeżeli użytkownik jawnie wyrazi zgodę to dane osobowe mogą być przekazane do Grupy Allegro - w
przypadku sprzedaży poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od klientów poprzez system
Ceneo.pl i Opineo.pl należące do Grupy Allegro.pl. Celem doręczenia przesyłek dane osobowe są
udostępniane firmom kurierskim, InPost oraz Poczcie Polskiej.
Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez
Użytkownika.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych tworzonych w urządzeniach użytkownika jest firma: Beauty Vital Akademia
Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker,ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła, NIP: 7641901545, REGON:
300782810, która w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe
pliki i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane
na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej
komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu
Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących
komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


II. Cele stosowania cookies
1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia
poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie
zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują
preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika
kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym).
Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań
odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do
prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z
serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak
Facebook, Twitter i inne.
3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich
stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość
(klucz).
5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie
przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza
możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża
zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z
niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających
logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie
ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
9. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania
komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić
prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich
powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
10. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje
się znacznie uboższe.